Gebruiksvoorwaarden
flamingo.be

VERSIE 1.0
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Flamingo Pet Products nv en zijn voor het laatst gewijzigd op 20/10/2023.

Deze website is eigendom van de Flamingo Pet Products nv, met zetel gevestigd te Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen, met ondernemingsnummer 0667.725.729. (hierna, ‘Flamingo Pet Products’, ‘wij’, ‘ons’) 

Door de website te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden voor het gebruik ervan (hierna ‘gebruiksvoorwaarden’). Als je deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze website niet te gebruiken. Wij raden jou aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren op wijzigingen.

1. Intellectuele eigendom   

Deze website bevat onder meer foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikels, functies en ander beschermd materiaal (hierna ‘Inhoud’) die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, wordt voor de Inhoud een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor je persoonlijk, niet commercieel gebruik, daarbij vooropgesteld dat je je volledig houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. 

Je wordt geen eigenaar van de inhoud wanneer deze op je computer wordt opgeladen. Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van Flamingo Pet Products is verboden. Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de Inhoud zonder voorafgaande toestemming van Flamingo Pet Products is verboden. Je kan een verzoek tot toestemming richten aan je vertegenwoordiger.

2. Privacy en gegevensbescherming 

We zijn begaan met de bescherming van je privacy en de veiligheid van je gegevens. Het is een prioriteit voor ons om je gegevens adequaat te beschermen. De gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze Website gebruikt, zullen ook enkel verwerkt worden zoals beschreven in onze Privacy Policy

3. Aansprakelijkheid 

Wij besteden de uiterste zorg aan deze website om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up to date en correct is. Flamingo Pet Products houdt zich het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou als gebruiker.  

Wij echter nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor de juistheid of de volledigheid ervan. Je begrijpt als gebruiker en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige schade dan ook die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of de informatie die hierop te vinden is.

4. Koppeling naar sites van derden   

Flamingo Pet Products kan snelkoppelingen voorzien naar websites die beheerd worden door derden. Deze snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn louter informatief.  

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. Flamingo Pet Products heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites. 

5. Schadevergoeding  

Je stemt ermee in Flamingo Pet Products te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit jouw onjuist gebruik van onze Website, je inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op inhoud.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank   

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot jouw gebruik van deze website of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van Turnhout aanhangig worden gemaakt.

7. Diverse bepalingen  

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Als je enige vraag, bezorgdheid of klacht hebt, kan je contact met ons opnemen per e-mail info-gdpr@flamingo.be of via Lammerdries - Winkelstraat 25, 2250 Olen.